17 października 2021 18:00 - Polska
Forum Energii: Rynek mocy do zmiany [OPINIA]

W najnowszej analizie, opublikowanej na stronach Forum Energii, zwrócono uwagę na funkcjonujący w Polsce rynek mocy. Mechanizm ten oceniono przez pryzmat doświadczeń Wielkiej Brytanii, która jako pierwsza w Europie wprowadziła tego typu rozwiązanie. W ocenie autorek i autorów analizy główny wniosek z brytyjskiej lekcji jest taki, że rynek mocy nie jest i nie może być jednym narzędziem transformacji energetycznej: nie tworzy impulsu do budowy nowych mocy, bo jego zadaniem jest utrzymanie stabilnych dostaw po najniższej cenie. Postawiona zostaje więc teza, że trzeba pozwolić na przekształcenie mechanizmu w rynek mocy i elastyczności, a także wprowadzić inne zmiany na rynku. 

Z przedstawionych analiz plłynie wniosek, że kluczową bolączką polskiego systemu energetycznego jest potrzeba budowy nowych mocy. Do 2030 roku nawet 25,5 GW (z 30 GW) mocy węglowych może zostać wyłączonych z powodów ekonomicznych i technicznych. Tymczasem brak nowych projektów blokuje odchodzenie od węgla, co obciąża gospodarkę i odbiorców energii kosztami CO2 oraz coraz większym ryzykiem niezbilansowania dostaw energii - twierdzą autorzy analizy. W ich ocenie rynek mocy nie tylko nie stworzył impulsów do nowych inwestycji w Polsce, ale zacementował obecność w systemie starych bloków węglowych na kolejne lata: nie pobudził inwestycji w gaz, nie wpłynął na rozwój OZE i odsunął w czasie decyzje o przebudowie sektora energetycznego.

Jesienne aukcje rynku mocy są kluczowe dla transformacji energetycznej w Polsce. To ostatnia szansa na inwestycje w elastyczne moce gazowe. Potrzebujemy około 2 GW do zbilansowania w krótkim czasie systemu z rosnącym udziałem OZE. Nie jesteśmy zwolennikami rynku mocy, ale skoro już jest – to trzeba go poprawić. Ponieważ za chwilę stare jednostki węglowe nie będą mogły uczestniczyć w rynku mocy, trzeba zmodyfikować mechanizm tak, aby zwiększyć podaż nowych projektów: kogeneracji, DSR, magazynów, hybryd OZE. Trzeba też jasno określić definicje i role poszczególnych elementów w rynku mocy – wylicza dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.

Autorzy analizy przekonują, że planując reformę rynku mocy, warto korzystać z doświadczeń państwa, które jako pierwsze w Europie wprowadziło podobny mechanizm. Dlatego właśnie doświadczeniom Wielkiej Brytanii Forum Energii wraz z Aurorą Energy Research przyglądają się w raporcie „Rynek mocy do zmiany”, szukając wniosków dla Polski. Analiza wskazuje, że podobnie jak w Polsce, rynek mocy na Wyspach nie zmotywował dużych inwestycji do wejścia rynek, a sama jego konstrukcja była wielokrotnie modyfikowana. 

Całość raportu dostępna jest na stronach Forum Energii.

 

Źródło: Informacja prasowa Forum Energii

Zdjęcie: Photo 141544934 / Energy © Lovelyday12 | Dreamstime.com