29 sierpnia 2021 18:00 - Polska
Forum Energii o ryzyku luki w ETS [OPINIA]

W najnowszej publikacji na stronach think tanku Forum Energii przeczytać można o ryzyku tzw. luki ETS. Publikujemy fragmenty analizy Tobiasza Adamczewskiego i dr Joanny Maćkowiak-Pandery.

Planowana reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 może spodowodować, że Polska będzie dysponować mniejszą ilością uprawnień niż potrzebują firmy działające na terenie kraju. Jak zarządzać taką sytuacją? "Wynegocjowanie dodatkowych uprawnień może w tym pomóc, ale to realne redukcje zagwarantują uniknięcie niezbilansowania" - czytamy w analizie przygotowanej przez Tobiasza Adamczewskiego i dr Joannę Maćkowiak-Panderę.

"Co do zasady ryzyko niedoboru uprawnień jest zjawiskiem pożądanym, ponieważ wymusza redukcję emisji a przy okazji kształtuje popyt i cenę uprawnień. Problem może pojawić się, gdy luka niezbilansowania rośnie i państwo na to nie reaguje i nie wyciąga wniosków" - czytamy w opiii Forum Energii. "Gdyby spełnił się scenariusz z Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), emisje z ETS sumarycznie sięgnęłyby ok. 1,8 mld ton CO2 w nowym okresie rozliczeniowym 4, co oznaczałoby przekroczenie polskiego budżetu uprawnień o ok. 660 mln ton. Przy średniej cenie CO2 na poziomie 60 EUR/tonę CO2 niezbilansowanie w całym okresie rozliczeniowym wyniosłoby blisko 40 mld EUR, czyli 160 mld zł" - wynika z przedstawionych obliczeń.

"Niedostosowany do celów unijnych plan redukcji emisji w kolejnej dekadzie może doprowadzić do niezbilansowania emisji z uprawnieniami - polskie przedsiębiorstwa musiałyby kupować więcej uprawnień niż miałby do dyspozycji rząd. Jednak deficyt w ETS obecnie jest tylko ryzykiem, którym należy zarządzić. Wynegocjowanie dodatkowych uprawnień może w tym pomóc, ale to realne redukcje zagwarantują uniknięcie niezbilansowania" - czytamy w podsumowaniu.

Z całością analizy, autrostwa Tobiasza Adamczewskiego i dr Joanny Maćkowiak-Pandery, zapoznać się można na stronach Forum Energii.

 

 

Zdjęcie: Photo 31505378 / Power Grid © Jeff Wasserman | Dreamstime.com