30 grudnia 2021 15:51 - Polska
Forum Energii: 10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego [OPINIA]

Na stronach think tanku Forum Energii opublikowano artykuł dr Joanny Maćkowiak-Pandery pt. "10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego". Stanowi on ekspercką propozycję zmian w polskiej energetyce, obejmującą m.in. wzmocnienie planowania i wdrażania strategii energetycznej, a także dookreślenia konkretnych strategii wobec gazu i źródeł odnawialnych.

"Ceny węgla, gazu i CO2 osiągają rekordowe poziomy, ceny energii elektrycznej galopują, budząc popłoch wśród polityków, odbiorców energii oraz instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.Mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym w polskiej energetyce. Jest on wywołany między innymi sytuacją na rynku surowców energetycznych, ale nie tylko. Ponosimy skutki wieloletniego odkładania niezbędnych decyzji modernizacyjnych na później. Konieczne jest podjęcie pilnych działań, adekwatnych do sytuacji" - czytamy we wstępie analizy.

Proponowane zmiany obejmują m.in. wzmocnienie planowania i wdrażania strategii energetycznej, wydzielenie aktywów węglowych i dookreślenie strategii dla gazu i OZE. 

Co zawiera propozycja w odniesieniu do źródeł odnawialnych? "Budowę źródeł odnawialnych trzeba traktować priorytetowo, pokonując bariery sieciowe i rynkowe związane z ich integracją w systemie. W perspektywie roku 2030 co najmniej 50% energii w elektroenergetyce może pochodzić z OZE. Konieczne jest wyznaczenie ambitnych celów rozwoju tych źródeł oraz zmobilizowanie rynku do konkurencji i dostarczenia efektywnych kosztowo i dobrze przygotowanych projektów" - czytamy w artykule. "OZE to źródła, które mogą uzupełnić brakujące moce, ograniczyć koszty CO2, zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne. Ważne jest zmobilizowanie spółek dystrybucyjnych do dostosowania sieci do rozwoju OZE. Istotne będzie wdrożenie rynku lokalizacyjnego" - podkreślono.

Z całością artykułu dr Joanny Maćkowiak-Pandery można zapoznać się na stronach Forum Energii.

 

Źródło: Forum Energii

Zdjęcie: Photo 173300970 / Energy © Artinun Prekmoung | Dreamstime.com