20 stycznia 2023 12:43 - Polska
„Energia dla wsi”- rusza program dofinansujący inwestycje OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi”, którego celem jest rozwój OZE na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Pierwszy nabór ruszy 25 stycznia.

 

Wparcie dla OZE

Finansowanie programu pochodzić będzie z Funduszu Modernizacyjnego - europejskiego instrumentu finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Przewidziano udzielanie wsparcia finansowego dla instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, biogazowni i elektrowni wodnych oraz magazynów energii zintegrowanych z tymi źródłami.

Pożyczka będzie mogła sięgnąć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć (maks. do 25 mln zł), a dotacja nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł). Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

Nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” ma się odbywać w trybie ciągłym od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków

 

Kto może skorzystać?

W ramach programu, którego budżet z  wynosi 100 mln zł, o dofinansowanie będą mogły ubiegać  się: spółdzielnie energetyczne, ich członkowie będący przedsiębiorcami, powstające spółdzielnie energetyczne a także rolnicy jako osoby fizyczne. W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu będzie mógł być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Po szczegóły dotyczące regulaminu programu oraz sposobu składania wniosków odsyłamy na stronę: www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi

Zdjęcie: www.gov.pl