14 kwietnia 2023 12:45 - Polska, Świat
„Energetyczne wyspy” na obszarach wiejskich - międzynarodowy projekt SERENE

W trzech lokalizacjach w Europie, w tym miejscowości Przywidz w Polsce, zostanie przeprowadzony projekt SERENE. Przedsięwzięcie finansowane  z programu UE Horyzont 2020 ma na celu wypracować rozwiązania umożliwiające skuteczną i opłacalną integrację różnych nośników i źródeł energii elektrycznej, które zapewnią potrzeby energetyczne miejscowych społeczności z lokalnych źródeł energii odnawialnej.

 

Zrównoważone i zintegrowane systemy lokalne

Do realizacji działań demonstracyjnych w ramach projektu SERENE zostały wybrane: wiejski obszar Låsby i Hylke w gminie Skanderborg w Danii, wioska Ols w Holandii i polski Przywidz. Są to obszary charakteryzujące się różnymi warunkami geograficznymi, społeczno-ekonomicznymi, prawnymi i technicznymi oraz różnymi zasobami energii.

W zależności od danej społeczności, SERENE wypracuje system sterowania, który będzie reagować na zapotrzebowanie na energię z uwzględnieniem lokalnego poziomu produkcji. Skupi się on na umożliwieniu integracji większej ilości źródeł odnawialnych i zwiększeniu inteligencji sieci dystrybucyjnych systemu energetycznego (np. sieci ciepłowniczej/elektroenergetycznej). Podejście to obejmuje współdziałanie elementów takich jak pompy ciepła, ładowarki pojazdów elektrycznych i ich sterowanie z uwzględnieniem chwilowej podaży energii z lokalnych OZE.

Jak zauważyła Birgitte Bak- Jensen, koordynatorka projektu z Uniwersytetu w Aalborgu:

Do tej pory w „zielonej transformacji” skupiano się przede wszystkim na większych miastach i przemyśle ciężkim, podczas gdy to lokalne społeczności są odpowiedzialne za znaczne ilości zużycia energii. Ważne jest, aby wprowadzać zmiany, tak aby ich konsumpcja była bardziej ekologiczna i wydajna. Ponadto skupienie się na kwestiach lokalnych zwiększa świadomość i poziom zaangażowania obywateli na rzecz „zielonej transformacji –

Aspekt społeczny projektu

SERENE ma na celu skłonienie obywateli do bezpośredniego zaangażowania się we współtworzenie rozwiązań dla swoich społeczności. Po przeprowadzonym spotkaniu informacyjnym, do udziału w projekcie zgłosiło się kilkudziesięciu mieszkańców Gminy Przywidz.

Nakłonienie konsumentów do zaangażowania się i zrozumienia nowej technologii oraz zmiany ich zachowania mogą być bardzo trudne. Natomiast identyfikacja odpowiednich modeli biznesowych, które mogą zapewnić opłacalne rozwiązania, zwiększy z pewnością poziom zaangażowania użytkowników końcowych i może w ten sposób przyczynić się do znacznego przyśpieszenia „zielonej transformacji” –  podsumowuje Birgitte Bak-Jensen.

Energetyczna wyspa w Przywidzu

Polska część projektu jest koordynowana przez Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk i KEZO Centrum Badawcze w ścisłej współpracy z Gminą Przywidz, Energa-Operator SA oraz  STAY-ON Storage Engineering.

Infrastruktura polskiego demontratora obejmuje budynek szkolny, teren przemysłowy oraz kompleksy energetyczne tj. bloki publiczne jak i komunalne. To na ich terenie zostaną zainstalowane systemy pomiarowe i oprzyrządowania w celu przeprowadzenia analizy danych profili ciepła i energii elektrycznej oraz innych odpowiednich parametrów pozwalających określić potrzebne modernizacje dla zintegrowanych lokalnych systemów energetycznych. W planach jest także wdrożenie inteligentnego sterowania i eksploatacja zintegrowanych rozwiązań dla pomp ciepła i magazynów energii w celu zwiększenia udziału produkcji fotowoltaicznej w kompleksach energetycznych i budynkach objętych demonstracją. Przeanalizowany zostanie również wpływ techniczno-ekonomiczny na lokalną sieć energetyczną. Celem jest również demonstracja przepływowego przechowywania akumulatorów, publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i urządzeń typu vehicle-to-grid (V2G) w obiektach szkolnych oraz ich inteligentnego sterowania za pomocą DSM i zintegrowanego systemu zarządzania energią, który obejmuje systemy HVAC i fotowoltaiczne

W ostatnim czasie projekt " Przywidzka wyspa energetyczna " uzyskał unijne dofinansowanie na budowę w gminie Przywidz instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Projekt zakłada budowę mikrobiogazowni z kogeneracją o mocy ok. 10 kW prądu oraz 15 kW ciepła oraz instalacje paneli fotowoltaicznych, które dadzą moc 25 kW.

 

Źródło:

h2020serene.eu

pomorskie.eu/przywidzka-wyspa-energetyczna

energa-operator.pl/w-przywidzu-powstaje-energetyczna-wyspa

Zdjęcie:

h2020serene.eu