3 lipca 2024 13:06 - Polska
Elektromobilność w woj. śląskim to istotny temat!

Jak wskazuje raport przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), do końca 2035 roku w województwie śląskim prognozuje się zarejestrowanie blisko 200 tys. samochodów elektrycznych. Unijne rozporządzenie AFIR zakłada, że na każdy samochód całkowicie elektryczny w państwach członkowskich powinno przypadać 1,3 kW mocy w infrastrukturze ogólnodostępnej, zaś na każdą hybrydę typu plug-in 0,8 kW. Rozwojowi śląskiego sektora e-mobility sprzyja wsparcie ze strony Enefit Volt, który zainwestował w ostatnim czasie w kolejne 46 stacji do ładowania samochodów elektrycznych w Zabrzu i okolicach. W ciągu najbliższych czterech lat Enefit w Polsce planuje pozyskać lokalizacje dla 2500 stacji ładowania. 

 


Według raportu PSNM Śląsk przoduje w rozwoju sieci publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych 


Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 250 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w nowej mobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu.

W swoje cyklicznej analizie, rynku e-mobility w Polsce, PSNM wskazuje, iż łączna moc stacji ładowania w Polsce powinna wzrosnąć od chwili obecnej o 548%, czyli 6,5-razy do 2030 r. 

Co do samego województwa śląskiego, to według prognoz liczba samochodów o napędzie elektrycznym w ciągu najbliższych 4 lat zwiększy się w regionie ponad ośmiokrotnie. Odpowiednio wzrośnie także liczba punktów ładowania, w 2023 roku w całym województwie było ich 748, a według zawartych w raporcie prognoz rok 2028 Śląsk zamknie z liczbą niemal dziesięciokrotnie większą. 

Prognozowany w raporcie, bardzo dynamiczny wzrost liczby rejestracji BEV oraz rozbudowy punktów ładowania w województwie śląskim jest – podobnie jak w całej Polsce – uwarunkowany pilnym wdrożeniem zmian regulacyjnych redukujących obecne bariery systemowe, zwłaszcza w obszarze przyłączeniowym. Kluczowe jest w szczególności usprawnienie procedur, skrócenie terminów i wprowadzenie obowiązku budowy przyłączy do granicy nieruchomości, na których ma zostać zlokalizowana infrastruktura ładowania. Istotny czynnik stanowi ponadto kontynuacja i optymalizacja programów wsparcia ze środków publicznych. Niezależnie od tego, Śląsk w kolejnych latach pozostanie jednym z regionów Polski o najwyższym stopniu elektryfikacji transportu drogowego, zarówno w odniesieniu do zeroemisyjnej floty, jak i sieci ogólnodostępnych ładowarek – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.


Punkty ładowania zlokalizowane w województwie śląskim już teraz stanowią 13% ogólnopolskiej infrastruktury


Stacje ładowania Enefit Volt w Zabrzu są dostępne dla wszystkich kierowców samochodów elektrycznych oraz hybrydowych z możliwością ładowania baterii. Każde urządzenie jest wyposażone w gniazda typu 2, pozwalające na ładowanie zarówno prądem jednofazowym, jak i trójfazowym. Bezproblemowe i wygodne korzystanie z ładowarek zapewni przygotowana przez Enefit aplikacja na smartfony – Enefit Volt, w której użytkownicy szybko i wygodnie sprawdzą lokalizację, cennik, informacje techniczne dotyczące stacji ładowania oraz jej dostępność w czasie rzeczywistym. Wszystkie urządzenia są zasilane zieloną energią.- czytamy w komunikacie Enefit

 

 

Źródło:
psnm.org/2024/raport
polishevoutlook.pl
enefit.pl/aktualnosci

Zdjęcie: Canva