10 września 2021 13:50 - Polska
Na Dolnym Śląsku powstanie dolina wodorowa?

W Karpaczu podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. W wydarzeniu uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki, Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister Ireneusz Zyska oraz przedstawiciele branży.

Doliny wodorowe to obszary, na których powstają zakłady produkujące wodór. Mają być one tworzone na skutek porozumień między biznesem, gospodarką państwa, samorządem i naukowcami. 

Do produkcji wodoru na takich obszarach wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii.

Element Polskiej Strategii Wodorowej

Tworzenie dolin wodorowych ma wynikać z "Projektu Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.". Zakłada ona, że "docelowo powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych ze znaczącym elementem infrastruktury przesyłowej wodoru" (rurociągami).

Dolina Dolnośląska to drugi plan takiego projektu w ciągu ostatniego roku. W maju w Jasionce podpisano pierwszy z listów intencyjnych na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu. W toku są także inicjatywy samorządowe (np. w Poznaniu).

Transformacja energetyczna na śląsku

W przypadku Śląska, utworzenie doliny wodorowej, jak zauważył Minister Michał Kurtyka, stanowi także element transformacji przemysłowej tego regionu.

Jednym z kluczowych celów Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest integracja podmiotów z różnych sektorów, w szczególności uczelni, instytutów badawczych, start-upów, klastrów energii, firm wdrożeniowych, dużych podmiotów gospodarczych - firm kotwic, wokół których powstanie sieć powiązań z dostawcami, podwykonawcami i kooperantami, administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów z otoczenia biznesu. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, ale także nastąpi optymalizacja procesów i kosztów oraz zbliżenie podaży i popytu

- zaznaczył wiceminister Ireneusz Zyska.

 

Źródło: www.gov.pl/web/klimat/

Zdjęcie: 213481245 / Hydrogen © Animaflora | Dreamstime.com