11 lipca 2024 10:59 - Polska
Departament OSDn w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, które miało miejsce 9 lipca w Warszawie, podjęto uchwałę o zmianie statutu i powołaniu wewnątrz Izby jednostki pomocniczej – Departamentu OSDn. Działanie ma na celu reprezentowanie interesów silnej grupy członków Izby, jaką są prywatni operatorzy energetyczni, którzy łącznie odpowiadają za dostarczenie energii do 40 tysięcy podmiotów. Do zarządu KIKE zostali powołani Agnieszka Spirydowicz, prezeska Zgorzeleckiego Klastra Energii i Grzegorz Nowaczewski, prezesa Virtual Power Plant.

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE, jako organizacja reprezentująca podmioty biorące udział w tworzeniu polskiej energetyki rozproszonej, bardzo silnie angażuje się w projekty transformacji polskiego systemu elektro-energetycznego. Zarząd KIKE zdecydował o wyznaczeniu najważniejszych kierunków dla działalności Izby, na kolejne miesiące i lata. 

Krajowa Izba Klastrów Energii nie chce być promotorem takich, czy innych rozwiązań technologicznych. Naszym celem jest kompleksowe podejście do transformacji energetycznej, którą oczywiście wspieramy. Jednak, żeby to wsparcie było skuteczne i efektywne, potrzebna jest krytyczna i fachowa, a nie ideologiczna dyskusja, której celem będzie dopracowanie założonych przez Ustawodawcę koncepcji. Efektywne mogą być tylko i wyłącznie rozwiązania kompleksowe i dbające o równowagę wszystkich uczestników rynku energetyki rozproszonej, czyli podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej – podkreśla Sławomir Nowicki, członek zarządu KIKE


Zdaniem ekspertów KIKE, kluczowymi kwestiami dla budowy rynku energetyki rozproszonej w Polsce, obok działań na forum parlamentarnym i rządowym, są współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki i PSE, w zakresie elastyczności systemu oraz stworzenie platformy do współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich dwóch lat, wśród członków Izby, znacząco wzrosła liczba reprezentantów spółek operatorskich. Wymienić tu należy takie spółki jak Polenergia Dystrybucja, BD sp. z o.o. , ESV3 sp. z o.o., ESV Wisłosan sp. z o.o., ESV Metalchem sp. z o.o., czy ZKlaster Dystrybucja.


Zarówno zarząd Izby, jak też jej Rada Programowa, uważają, że głównie dzięki prywatnym operatorom sieciowym możliwy jest dalszy rozwój energetyki rozproszonej w Polsce. Decyzja o utworzeniu Departamentu OSDn podkreśla znaczenie współpracy i wspierania prywatnych podmiotów w procesie transformacji energetycznej. Na czele jednostki stać będą dwaj członkowie zarządu KIKE – Sławomir Nowicki i Krzysztof Pubrat.

Zarząd KIKE podjął też jednogłośnie uchwałę o przyjęciu w poczet członków Rady Programowej Jana Sakławskiego, radcę prawnego i prokurenta Grenergy Polska.


Agnieszka Spirydowicz, Grzegorz Nowaczewski, Jan Sakławski / KIKE
 

___

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w najbliższej przyszłości będzie, organizowany przez  Akademię Górniczo-Hutniczą – II Kongres Energetyki Rozproszonej w Krakowie (28-30 października), którego KIKE jest Partnerem Strategicznym. Wydarzenie będzie okazją do integracji wszystkich środowisk zaangażowanych w proces transformacji energetycznej.

Powołana do Zarządu KIKE Agnieszka Spirydowicz jest członkinią Rady Programowej II Kongresu Energetyki Rozproszonej.

 

 

Źródło: Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE
Zdjęcie: Canva