5 sierpnia 2022 09:55 - Polska
Demonstrator „Innowacyjnej Biogazowni” w Polsce będzie gotowy w 2023 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi projekt “Innowacyjna Biogazownia”. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i uruchomienie pełnoskalowej biogazowni jako demonstratora technologii, której głównym produktem będzie wysokiej jakości biometan.  

Na czym polega innowacyjność biogazowni? 

W Polsce wybudowano już wiele biogazowni rolniczych, jednak żadna z nich nie wytwarza biometanu. Wszystkie stosują fermentację metanową, a wytworzony w jej efekcie biogaz przetwarzany jest na energię elektryczną i ciepło. Jak wskazuje Ministerstwo Aktywów Państwowych efektywność dotychczasowych instalacji oceniana jest na 60% ich sprawności. Proces fermentacji metanowej nie jest prowadzony optymalnie. Zrodziło to więc potrzebę opracowania innowacyjnej technologii produkującej biometan, o wysokiej efektywności przetwarzania zróżnicowanego strumienia substratów organicznych. Celem opracowywanej technologii jest także samowystarczalność energetyczna oraz bezodorowość. Emisja uciążliwych dla człowieka odorów to jeden z kluczowych dla tej branży problemów. Instalacja jej pozbawiona, umożliwi zlokalizowanie jej w miejscach, które dotychczas budziłyby protesty lokalnych społeczności. Główny produkt innowacyjnej instalacji, czyli biometan, poza wprowadzaniem do gazowej sieci dystrybucyjnej w Polsce będzie mógł być sprężony i wykorzystany w transporcie. Ponadto z przefermentowanej masy powstanie nawóz organiczny. 

Przebieg projektu 

NCBiR wyłoniło już wykonawców, którzy w toku prac B+R podjęli się opracowania rozwiązań dla problemu badawczego z zakresu technologii produkcji biogazu. Są to trzy konsorcja: UNISERV S.A. z Katowic oraz Inven Tech Sp. z o.o. z Warszawy; Fidelio Biogas Sp. z o. o. z Warszawy oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO Sp. z o.o. z Zielonej Góry; Instytut Energii Sp. z o. o. z Barczewa oraz Warmiński Instytut Automatyki Przemysłowej Dariusz Robert Wiśniewski z Barczewa. Konsorcja wybudowały już 6 minibiogazowni, obecnie trwają testy wydajności pracy z wykorzystaniem różnych substratów. 

Biometanownia na terenach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Partnerem strategicznym dla projektu NCBiR został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Nowatorska biogazownia powstanie w Brodach w gminie Lwówek, w województwie wielkopolskim. Uniwersytet udostępnił miejsce do budowy zarówno instalacjom ułamkowo-technicznym, stanowiących odwzorowanie w skali 3% docelowej instalacji pełnoskalowej jak i po wyłonieniu zwycięskiego rozwiązania, instalacji w rzeczywistej skali. Działające instalacje ułamkowo-techniczne powstaną jeszcze w 2022 roku. Jak podaje prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na łamach portalu magazynbiomasa.pl, pierwsza polska biometanownia może powstać końcem 2023 r. Zwycięskie konsorcjum do końca przyszłego roku będzie musiało wybudować działającą biometanownie o wydajności ok. 850 tyś. m3 biometanu oraz biogaz do zasilenia agregatu kogeneracyjnego produkującego energie elektryczną i ciepło na potrzeby instalacji. Biometanownia ma zacząć pracę od stycznia 2024 r. kiedy zostanie przejęta przez Uniwersytet. Zarówno minibiogazownie jak i biometanownia będą otwarte dla osób zwiedzających, gdyż UPP będzie je eksploatować przez minimum 10 lat. 

 

 

Źródła: 

www.gov.pl/web/ncbr
puls.edu.pl/
magazynbiomasa.pl/

Zdjęcie: Photo 27768021 © Bertold Werkmann  Dreamstime.com