29 września 2023 11:16
Czy wodór może być magazynem i nośnikiem energii w budownictwie?

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Czy wodór może być magazynem i nośnikiem energii w budownictwie?" autorstwa Magadaleny Dudek. Tekst ukazał się na łamach 9. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"W artykule scharakteryzowano podstawowe warianty wykorzystania wodoru jako magazynu i nośnika energii, a także ogniw paliwowych w energetyce rozproszonej. Przedstawiono możliwości integracji rozwiązań technologii wodorowych i ogniw paliwowych z odnawialnych źródeł energii w systemach niezależnego zasilania dla budownictwa. Wodór wytwarzany w procesie elektrolizy może być magazynowany w skalowalnych zbiornikach wysokociśnieniowych (200–350 barów) oraz w niskociśnieniowych magazynach wodoru, a następnie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej z ogniw paliwowych. Interesującą opcją jest również wykorzystanie alternatywnych paliw (np. metanolu) jako nośników wodoru do budowy pomocniczych układów zasilania w budownictwie. Kolejną ważną cechą rozważanych układów rozproszonych jest możliwość uzyskania wariantowego ciepła, zarówno z ogniw paliwowych, jak i w procesach wodorowych." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.