8 lipca 2022 09:10 - Polska
Centralny System Informacji Rynku Energii zacznie działać w 2024 roku

Firma Asseco podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę na wykonanie usługi migracji danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Celem współpracy jest przygotowanie danych niezbędnych do uruchomienia CSIRE. W ramach projektu Asseco stworzy specjalistyczne oprogramowanie wykorzystujące rozwiązania chmurowe. Pozwoli to na znacznie lepszą skalowalność przetwarzania danych, co jest kluczowe przy tak dużym projekcie.

Budowa systemu CSIRE wymaga migracji danych od ok. 300 uczestników rynku energii. Jest to bezprecedensowe wydarzenie w polskiej energetyce. Wyzwaniem będzie zarówno ilość przekazywanych do systemu danych, jak i konieczność ujednolicenia sposobu ich zbierania i przetwarzania przez wiele podmiotów działających na polskim rynku.

Rozpoczęcie funkcjonowania CSIRE jest planowane na lipiec 2024 r. Jednym z zadań, w ramach umowy między PSE a Asseco, będzie uporządkowanie danych do jednolitego formatu, co zapewni ustandaryzowanie i pełną automatyzację procesów na detalicznym rynku energii elektrycznej, w tym m.in. zmiany sprzedawcy. Zakres kontraktu obejmuje przygotowanie narzędzia do migracji danych oraz ich sukcesywną migrację w celu przygotowania inicjalnego zbioru danych dla uruchomienia CSIRE. Proces ten pozwoli przygotować dane źródłowe, zlokalizować braki, uzupełnić je lub skorygować, a także zidentyfikować ewentualne niezgodności w danych sprzedawców energii i operatorów systemów elektroenergetycznych.

W Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii (CSIRE) będą gromadzone oraz przetwarzane informacje rynku energii niezbędne do realizacji procesów na rynku energii określonych w przepisach prawa – m.in. procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz dokonywania rozliczeń za dostarczanie oraz sprzedaż energii elektrycznej.

Najważniejsze zadania CSIRE to zapewnienie skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji na rynku energii elektrycznej, co pozwoli jego uczestnikom realizować ich ustawowe prawa i obowiązki. CSIRE ujednolici oraz usprawni procesy na rynku i przepływ informacji pomiędzy jego uczestnikami. Umożliwi odbiorcom końcowym bezpłatny dostęp do własnych informacji rynku energii (w tym danych pomiarowych), a także poprawi konkurencyjność w sektorze. Zapewni także bezpłatny dostęp do wybranych danych statystycznych, wynikających z procesów rynku energii oraz do danych umożliwiających uczestnikom rynku oferowanie nowych produktów i usług.

Za wdrożenie CSIRE odpowiadają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczone w ustawie Prawo energetyczne na Operatora Informacji Rynku Energii. Więcej o OIRE oraz CSIRE można dowiedzieć się ze strony https://www.pse.pl/oire.

 

Źródło: informacja prasowa

Źródło: Photo 34252105 © Vvoevale  Dreamstime.com.