17 sierpnia 2021 15:17 - Świat
Zielona transformacja może podwoić liczbę miejsc pracy w sektorze energii

Zatrudnienie w sektorze energetycznym na świecie może zwiększyć się ponad dwukrotnie do 2050 roku - podają naukowcy w czasopiśmie "Energy". Ma to być skutek transformacji w stronę gospodarek bezemisyjnych.

Liczba miejsc pracy w szeroko pojętym sektorze energii, związanym z energetyką, ciepłownictwem, transportem czy odsalaniem wody zwiększy się z 57 milionów w 2020 roku do 134 mln w 2050 roku, pod warunkiem, że do tego czasu 100% energii na świecie będzie pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Jest to jeden z celów porozumienia paryskiego - wskazuje grupa naukowców z Finlandii, Chile i Hiszpanii w artykule pt. "Job creation during a climate compliant global energy transition across the power, heat, transport, and desalination sectors by 2050".

 

Źródło: Ram, Manish et al. 2021. Job creation during a climate compliant global energy transitionacross the power, heat, transport, and desalination sectors by 2050, "Energy", s. 4.

 

Przedstawiane szacunki to suma wszystkich, przewidywanych w 2050 roku miejsc pracy w energetyce, ciepłownictwie, magazynowaniu i dystrybucji, produkcji, obsłudze i konserwacji elektrowni, dostawie biopaliw do wytwarzania energii i ciepła, likwidacji infrastruktury emisyjnej (wygaszonych elektrowni itp.). 

Cały ten rynek pracy ma wymagać więcej pracowników, niż w przypadku rynku bazującego na paliwach kopalnych. Zdanim naukowców, praca w sektorze źródeł odnawialnych stanowiłaby w 2050 roku 75% wszystkich miejsc pracy związanych z rynkiem energii.

W artykule wskazano, że nowy rynek najprawdopodobniej będzie wymagał bardziej wykfalifikowanych pracowników. Konieczne będzie więc szkolenie personelu pod kątem, między innymi, obsługi odnawialnych źródeł energii.

Z całością omawiananego artykułu, dostepnego w języku angielskim, można zapoznać się tutaj.

 

Źródło: www.sciencedirect.com

Zdjęcie: 217828343 © Valery Zotev | Dreamstime.com


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości