22 lutego 2023 12:35 - Polska, KlastER
Barbara Worek (UJ): Powinniśmy wspierać samorządy kompetencyjnie i kadrowo w rozwijaniu wspólnot energetycznych

Wsparcie kompetencyjne samorządów, odpowiednia komunikacja na temat transformacji energetycznej oraz ekonomia obiegu zamkniętego to tematy szczególnie ważne dla rozwoju energetyki rozproszonej podkreślała Barbara Worek (prof. UJ) w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej.

Barbara Worek zwróciła uwagę na to, w jaki sposób kryzys energetyczny zwiększa chęć obywateli do inwestowania w rozproszone źródła energii.

Nie powinniśmy się zatrzymywać w transformacji energetycznej, ale właśnie wykorzystać tę okazję, jaką stwarza kryzys energetyczny. Dlatego, że w tym właśnie momencie wielu obywateli, którzy wstrzymywali swoje inwestycje związane choćby z termomodernizacja, czy choćby z inwestycją w panele fotowoltaiczne, jest skłonnych do tego, aby takie inwestycje podejmować, a jednocześnie wzrasta akceptacja dla energetyki rozproszonej. 

Drugą kwestią ważną dla rozwoju energetyki rozproszonej, jaką podkreślała Barbara Worek, było odpowiednie komunikowanie obywatelom założeń transformacji energetycznej oraz wsparcie samorządów, które liderują projektom społeczności energetycznych.

Pierwsza kwestia to to, że nie powinniśmy zapominać o tym, że energetyka rozproszona to ludzie i powinniśmy myśleć o skutecznym sposobie komunikacji z tymi ludźmi; przekazywania informacji i budowaniu kompetencji. Szczególną rolę w rozwoju energetyki rozproszonej pełnią samorządy, które powinniśmy wspierać i kompetencyjnie i kadrowo, aby były one w stanie właśnie na poziomie lokalnym rozwijać wspólnoty energetyczne i budować właśnie te bilansujące się energetycznie regiony.

Trzeci wątek poruszony przez prof. Worek dotyczył kwestii pewnego samoograniczenia niekontrolowanego rozwoju OZE, tak aby móc m.in. bardziej refleksyjnie wykorzystać i dystrybuować wygenerowaną energię.

Druga kwestia, o której chciałam powiedzieć to ekonomia obiegu zamkniętego, powinniśmy nie tylko myśleć o tym jak inwestować czy jak znajdować nowe sposoby generacji energii, ale też jak lepiej tę energię wykorzystywać i może ograniczać się nieco w rozwoju. Myślę, że taki samoograniczający się rozwój i rozsądne gospodarowanie zasobami energetycznymi jest również niezwykle ważne. 

Z pełną wypowiedzią Barbary Worek można zapoznać się poniżej.

 


Barbara Worek jest profesorem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspertem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Uczestniczyła w polskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu polityk publicznych, kapitału ludzkiego, społecznych aspektów transformacji energetycznej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego, analizy polityk publicznych oraz metodologii badań jakościowych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilans Kapitału Ludzkiego, a od 2020 r. w badania społeczne realizowane w projekcie KlastER.

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.