20 kwietnia 2023 15:42 - Polska, KlastER
Barbara Adamska (PSME): Energetyka rozproszona musi oferować całościowe rozwiązania systemowe

Trudności w tworzeniu regulacji dla energetyki rozproszonej (ER) wynikające m.in. z dynamicznych zmian technologicznych, to jedno z zagrożeń, na które wskazuje Strategia Rozwoju ER w Polsce do 2040 r. O potrzebie skupienia się na budowie efektywnego technologicznie i ekonomicznie systemu energetycznego, w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej, mówiła Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Barbara Adamska podkreśliła, że rozproszenie systemu energetycznego sprawia, że jest on trudniejszy do zakłócenia w wyniku działań terrorystycznych czy wojennych.

(...) Oparcie o lokalne zasoby energetyczne, również o odnawialne źródła energii powoduje, że lokalne systemy energetyczne nie są uzależnione od zakłóconych łańcuchów dostaw, od braku paliw kopalnych.

Prezeska PSME zauważyła, że najlepszym kierunkiem rozwoju ER jest skupianie się na całym systemie, nie jedynie na pojedynczych rozwiązaniach technologicznych.

Słabością branży odnawialnych źródeł energii jest skupienie wokół technologii. Energetyka Rozproszona musi oferować całościowe rozwiązania systemowe. Musi skupić się wokół rozwiązania problemu odbiorcy, czyli budowy działającego systemu energetycznego, niezależnie od technologii. Jako branża skupmy się na działaniach, które gwarantują budowę efektywnego systemowo, technologicznie i ekonomicznie systemu energetycznego.

 

Z pełną wypowiedzią Barbary Adamskiej można zapoznać się poniżej.

 

Barbara Adamska jest ekspertem w dziedzinie energetyki rozproszonej oraz magazynowania energii. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej z zakresu transformacji energetycznej, lokalnych obszarów bilansowania oraz magazynowania energii. Inicjatorka i, od 2016 roku, Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki oraz ekspert Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu. Założycielka i CEO firmy ADM Poland, od 2013 roku świadczącej usługi doradcze z zakresu energetyki rozproszonej. Doradca  w zakresie modelowania biznesowego dla spółek działających w obszarze energetyki, rozwoju oraz wdrażania usług z grupy bilansowania i zarządzania energią oraz budowy niezależnych systemów elektroenergetycznych. Autorka strategii działania i rozwoju dla czterech certyfikowanych klastrów energii.  Laureatka statuetki Osobowość Branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy w 2018 r.

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej. 

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów