27 grudnia 2022 10:46 - Polska, KlastER
Aspekty ekonomiczno-finansowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Aspekty ekonomiczno-finansowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku" autorstwa Karola Wawrzyniaka i Tomasza Chmiela. Tekst ukazał się na łamach 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"Artykuł przedstawia zagadnienia ekonomiczno-finansowe określone w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. Autorzy prezentują analizę SWOT (mocne oraz słabe strony, szanse potencjalne lub zaistniałe oraz zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w obszarze energetyki rozproszonej) i na bazie jej wyników formułują propozycję rekomendowanych działań." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.

Tematem przewodnim 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozprosozna" jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku.

Zdjęcie: 35093753 © Ondrej Hyncica Dreamstime.com