16 marca 2023 12:44 - Polska
Andrzej Kaźmierski (MRiT): Całkowita samodzielność OSD otworzy szansę dla energetyki rozproszonej

O zaletach energetyki rozproszonej, które wpływają na jej znaczącą rolę w obliczu ostatnich wydarzeń geopolitycznych oraz o zmianach systemowych niezbędnych do jej rozwoju, w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej, opowiedział nam Andrzej Kaźmierski dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozmowy.

 

Jak zauważył Andrzej Kaźmierski, w sytuacji trwającego kryzysu, w której kluczową kwestią jest dostępność energii i jej cena, energetyka rozproszona może być ścieżką do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Energetyka rozproszona daje szanse na po pierwsze źródła mniej podatne na ataki, to jest doświadczenie z Ukrainy. Po drugie źródła tańsze, ze względu chociażby na ich lokalność, brak konieczności przesyłu, produkcję energii na miejscu, ale też źródła, które są z natury rzeczy nieoparte o import surowców. Te trzy składowe dają zwiększenie bezpieczeństwa i relatywne zmniejszenie ceny energii.

Nasz rozmówca zapytany o działania jakie należałoby podjąć, aby wesprzeć rozwój energetyki rozproszonej, podkreślił złożoność obecnego systemu elektroenergetycznego i potrzebę modernizacji jego elementów na wielu płaszczyznach. Zdaniem A. Kaźmierskiego to zmiana roli operatorów dystrybucji jest kluczową potrzebą, także w aspekcie powiązań kapitałowych. Jak powiedział:

Ich [OSD - przypisek redakcji] całkowita samodzielność otworzy szansę dla energetyki rozproszonej. Otworzy szansę na budowę nowych źródeł. Otworzy szansę na racjonalne zarządzanie energią i tu wchodzi drugi istotny element, czyli kwestia obowiązku czy zadań bilansowania energii i usług systemowych realizowanych, zamawianych właśnie przez operatorów, onieważ energetyka rozproszona może na te usługi odpowiedzieć swoja ofertą stając się bardziej atrakcyjna ekonomicznie dla inwestorów a z kolei dając wartość dodaną operatorom.

 

Z pełną wypowiedzią Andrzeja Kaźmierskiego można zapoznać się poniżej.

 

 

Andrzej Kaźmierski jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat związany z branżą ICT, kolejno jako programista, analityk systemów, kierownik projektów, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządów spółek. Od 2014 r. związany z branżą OZE, w latach 2016–2019 dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Energii. Obecnie dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w MRiT.

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.