2 marca 2023 11:46 - Polska
Andrzej Jeżewski (Energetyczny Klaster Oławski EKO): Energetyka rozproszona nabrała na znaczeniu i wartości

Z pytaniem o znaczenie energetyki rozproszonej w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego oraz o propozycję działań, które mogą wesprzeć jej rozwój, podczas V Forum Energetyki Rozproszonej, zwróciliśmy się do Andrzeja Jeżewskiego, lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO.

Jak zauważył Andrzej Jeżewski energetyka rozproszona nabrała znaczenia i wartości już w latach 2017-2018. Było to związane z działaniami ówczesnego Ministerstwa Energii, które przeprowadziło dwa konkursy dla klastrów energii, w wyniku których 66 inicjatyw uzyskało Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Przez następne lata powstawały kolejne lokalne inicjatywy, które wypracowały swój sposób na bilansowanie i wytwarzanie energii lokalnie, co w obecnej sytuacji geopolitycznej może zapewniać nam bezpieczeństwo energetyczne.

Jak powiedział A. Jeżewski:

Globalnie oczywiście możemy budować energetykę tam gdzie skarb państwa ma swoje spółki wytwórcze, dystrybucyjne czy spółki obrotu. Natomiast lokalnie jako klastry energetyczne, mając takie same funkcje, będziemy mogli budować to bezpieczeństwo energetyczne no i przede wszystkim zrzeszać samorządy [W nowej definicji klastra energii wprowadzono wymóg, aby stroną porozumienia była przynajmniej jedna jednostka samorządu terytorialnego - dopisek redakcji] i decydować o tym jakie źródła w danej lokalizacji można wybudować. Każdy klaster energetyczny w tych rozproszonych źródłach będzie innym klastrem. Jedne będą miały dominacje wiatru, inne będą miały dominacje fotowoltaiki, inne będą miały małe elektrownie wodne, ale myślę, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, żeby wybudować bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Zapytany o działania, jakie należy podjąć na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, Andrzej Jeżewski, zwrócił uwagę na kwestie techniczne, a przede wszystkim na kwestie regulacyjne dotyczące społeczności energetycznych. Według naszego rozmówcy to stabilność ram prawnych jest kluczowa w rozwoju klastrów, a co za tym idzie energetyki rozproszonej.

Zaczynamy tworzyć prawo dające klastrom energetycznym możliwość rozbudowy sieci, indywidualnego przyłączenia do źródeł wytwórczych i chyba jednym z takich podstawowych rzeczy, które nam mogłoby pomóc to jest jednolity tekst prawa, który obowiązywałby przez co najmniej dwa lata i można by się było w ramach tego prawa tak obracać, żeby realizować [zadania - dopisek redakcji], a nie za każdym razem budzić się na następny dzień i rozwiązywać na nowo problemy dlatego, że legislacyjnie nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby takie źródła budować.

 

Z pełną wypowiedzią Andrzeja Jeżewskiego można zapoznać się poniżej.

 

 

Andrzej Jeżewski jest właścicielem firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz liderem Energetycznego Klastra Oławskiego EKO oraz Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. W chwili obecnej firma zarządzana przez Andrzeja Jeżewskiego posiada 10 turbin o łącznej mocy 25,2 MW. Inwestuje w największe komercyjne magazyny energii w Polsce oraz w kogenerację metanową i wodorową. Jest inicjatorem powstania Centrum Badawczo-Rozwojowego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych. Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji. Innowacyjnym i nowatorskim projektem Andrzeja Jeżewskiego jest Agro-Hydro-Energy (AHE) – inteligentny system wsparcia gospodarki rolnej.

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej. 

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów