12 września 2023 10:47 - Polska, KlastER
[RAPORT] Analiza pracy sieci zasilającej OSD po uruchomieniu magazynu energii elektrycznej w Ochotnicy Dolnej

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER opublikowano raport pt. "Analiza pracy sieci zasilającej OSD po uruchomieniu magazynu energii elektrycznej firmy APATOR w Ochotnicy Dolnej".

Raport jest wynikiem badań pierwszego bateryjnego systemu magazynowania energii (BSME). Celem działania BSME jest „poprawa parametrów pracy sieci dystrybucyjnych w warunkach przyłączenia dużej liczby źródeł PV”. Do decyzji producenta magazynu energii należy konfiguracja jego układu sterowania w taki sposób, aby został uzyskany i potwierdzony nadrzędny cel funkcjonowania BSME. Jego praca jest w sposób ciągły monitorowana przez analizatory jakości energii elektrycznej zainstalowane przez AGH w kilku punktach sieci. Zarejestrowane dane pomiarowe stanowią podstawę opracowywanego przez uczelnię raportu końcowego.

Autorami raportu są 
dr inż. Andrzej Firlit, 
dr inż. Krzysztof Piątek, 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, 
dr inż. Krzysztof Szaniawski,
dr inż. Szymon Piasecki,
mgr inż. Łukasz Topolski 

Publikacja liczy 67 stron.

Praca zrealizowana w ramach projektu pt. Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Pobierz PDF

 

Zdjęcie: 
www.apator.com