19 października 2023 10:58 - Polska, Świat
Agrofotowoltaika znacznym wsparciem w osiągnięciu celów w zakresie energii słonecznej na 2030r

Zagospodarowanie niewielkiej części gruntów rolnych systemami Agro-PV w znacznym stopniu przyczyniłoby się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej na rok 2030 – wykazało Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre) działające przy Komisji Europejskiej, w swoim badaniu dotyczącym agrowoltaiki. 


Cele a bariery


W ramach planu REPowerEU celem Strategi UE na rzecz energii słonecznej jest zainstalowanie ponad 320 GW mocy fotowoltaiki słonecznej do 2025 r. oraz niemal 600 GW AC do 2030. Aby osiągnąć powyższe cele Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do rozważenia nie tylko fotowoltaiki na skalę użytkową i fotowoltaiki na dachach, ale także do stosowania innowacyjnych form wykorzystania energii słonecznej. Jak wskazali autorzy raportu pt. Overview of the Potential and Challenges for Agri-Photovoltaics in the European Union, połączenie rolnictwa i fotowoltaiki na zaledwie 1% wykorzystywanych obszarów rolnych w UE mogłoby zapewnić 944 GW ( wynik przy założeniu, że na każdy hektar zmieści się 600 kW).  Wspomniany raport JRC analizuje potencjał systemów Agro-PV w Europie, identyfikuje potencjalne przeszkody i przedstawia szereg rekomendacji aby umożliwić i przyspieszyć ich ekspansję. 
Rekomendacją JRC jest m.in. ustalenia jasnej i konkretnej definicji APV na poziomie UE czy też wdrożenia celów APV do krajowych planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR). Bez jasnej i zharmonizowanej w UE definicji agrowoltaiki instalacja takich systemów może prowadzić do zmian w charakterystyce gruntów, co może mieć wpływ na kwalifikowalność do dotacji rolnych i opodatkowania.


Bezpieczeństwo energetyczne i  bezpieczeństwo żywnościowe


Technologia Agro-PV łączy zrównoważone rolnictwo i wytwarzanie energii słonecznej na jednym gruncie rolnym. W przeciwieństwie do konwencjonalnych, naziemnych systemów fotowoltaicznych, w zastosowaniach agrowoltaicznych panele są umieszczane wyżej, na konstrukcjach wsporczych. Umożliwia uprawę roślin oraz zapewnia dostęp do maszyn rolniczych i zwierząt gospodarskich. W ostatnich latach na popularności zyskują również szklarnie słoneczne z półprzezroczystych modułów PV umożliwiające uprawę roślin przez cały rok. 
Agrowoltaika może pomóc złagodzić obawy związane z konkurencją gruntów między panelami fotowoltaicznymi a działalnością rolniczą, wspierając jednocześnie polityki związane z transformacją energetyczną, rolnictwem, środowiskiem i różnorodnością biologiczną w dążeniu UE do celów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących Europy neutralnej dla klimatu.


Na polskim rynku


Z uwagi na brak odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, agrowoltaika nie może jeszcze rozwinąć pełnego potencjału w Polsce.  Nie czekając na sprzyjające ramy prawne polskie firmy próbują rozwijać projekty agrowoltaiczne. Corab i Kelfield podpisały list intencyjny zakładający rozwój projektów agrowoltaicznych o docelowej mocy ponad 1 GW. W województwach zachodniopomorskim i i pomorskim powstaną wolnostojące konstrukcje pionowe na łakach i pastwiskach. O innych przykładach Agro-PV pisaliśmy tutaj.

 

Źródło:
europa.eu/en/publication
corab.pl
farmer.pl/energia/oze/agrofotowoltaika-wreszcie-ruszy-takze-w-polskim-rolnictwie

Zdjęcie:

Wikipedia/ Creative Commons 4.0